Rekrutacja na 2. Międzynarodowy Hackathon Historyczny #Hack4history w Mińsku

wtorek, 11 Sierpnia 2020
baner hakaton

W dn. 25–27 września 2020 w Mińsku odbędzie się 2. Międzynarodowy Hackathon #Hack4history. Do udziału zgłaszać mogą się 2-4-osobowe zespoły składające się
z historyków_czek, nauczycieli_lek, współpracowników muzeów, studentów_tek, dziennikarzy_rek, projektantów_tek i ekspertów_tek w obszarze IT z Niemiec, Rosji, Polski, Ukrainy i Białorusi.

Celem hackathonu jest stworzenie nowych cyfrowych produktów i rozwiązań w obszarze IT do wykorzystania w edukacji historycznej, w kulturze pamięci
oraz popularyzacji miejsc pamięci i muzeów, a skupionej wokół problematyki II wojny światowej.

Przez 48 godzin zakwalifikowane zespoły będą miały zadanie wymyślić i rozwinąć projekty edukacyjne dotyczące wybranego miejsca, wydarzenia albo tematu.

Jak będzie przebiegał hackathon?

#Hack4history rozpocznie się 25 września 2020 od zapoznania („Get-together“), przedstawienia pomysłów zespołów i wykładów zaproszonych ekspertów. Zespoły przedstawią swoje pomysły dotyczące kultury pamięci wokół II wojny światowej, a następnie zabiorą się do 48-godzinnej pracy nad swoimi prototypami.

W ciągu 2 dni 30 uczestnikom w ich pracy będą towarzyszyli eksperci i specjaliści z obszarów: projektowanie, programowanie, zarządzanie projektami i PR. Na zakończenie hackathonu zespoły zaprezentują swoje prototypy: aplikacje, strony internetowe, gry, projekty multimedialne i in.

Jury wybierze trzy zwycięskie projekty, które w nagrodę otrzymają do 2.000 Euro na realizację swoich projektów. Zwycięzcy będą również mogli skorzystać z dalszej opieki ekspertów do końca grudnia 2020 roku. Projekty te zostaną również po fazie realizacji, czyli w połowie grudnia 2020, zaprezentowane na platformie about-history.info (także w ramach wydarzenia online).

Kto może uczestniczyć?

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania się na #Hack4history 2-4 osobowe zespoły składające się z historyków_czek, nauczycieli_lek, współpracowników muzeów i organizacji pozarządowych, studentów, dziennikarzy, projektantów i ekspertów w obszarze IT z Niemiec, Rosji, Polski, Ukrainy i Białorusi. Szczególnie doceniony zostanie udział przedstawicieli IT i projektantów.

Jak można się zgłosić?

Rekrutacja na hackathon jest otwarta. Każdy, kto chce wziąć udział, powinien wypełnić do 4 września 2020 formularz online.

Warunki udziału:

Organizatorzy pokrywają koszty podróży do 250 Euro/osoba, nocleg w Mińsku (w pokojach 2-osobowych), wyżywienie i koszty ubezpieczenia dla 30 wybranych uczestników.

Językiem roboczym podczas #Hack4history jest rosyjski i angielski (organizatorzy zapewniają tłumaczenie między tymi językami).

Więcej informacji na temat hackathonu znajduje się tutaj.

UWAGA dot. pandemii Covid-19: Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną bardzo trudno jest planować międzynarodowe wydarzenia z długim wyprzedzeniem. Dlatego nie możemy wykluczyć zmiany formatu hackathonu na online. O wszelkich zmianach organizatorzy poinformują z wyprzedzeniem i obiecują zrobić co w ich mocy, aby zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników.

Organizatorzy:

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Międzynarodowej Edukacji i Spotkań (Internationales Bildungs- und Begegnungswerk gGmbH, IBB Dortmund) oraz Miejsce Międzynarodowej Edukacji i Spotkań im. Johanna Raua w Mińsku (Internationale Bildungs- und Begegnungsstätte „Johannes Rau“ in Minsk, IBB Minsk) a finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN.

Partnerzy:

Fundacja na rzecz Rozwoju Twierdzy Breslau (Białoruś)
International Memorial (Rosja)
NGO Institute of Social Strategies and Initiatives (Ukraina)
Ośrodek KARTA (Polska)

Kontakt:

Pytania można kierować do Dariji Fabijanic z IBB Dortmund: fabijanic@ibb-d.de lub Lery Filipyeva z IBB Mińsk: events@ibb.by.

#Hack4history
#civilsocietycooperation