Propaganda sowiecka

21 czerwca odbyło się spotkanie redakcji „Karty” i „Krytyki Politycznej” !cut!:
 
Propaganda sowiecka – skuteczność do dziś?

21 czerwca 2010 godz. 17.00
Nowy Wspaniały Świat, ul. Nowy Świat 63
 
W dyskusji udział wzięli redaktorzy:

Agnieszka Knyt (redaktor współpracujący z „Kartą”)
Zbigniew Gluza (redaktor naczelny „Karty”)
Michał Sutowski („Krytyka Polityczna”)

prowadzenie: Roman Kurkiewicz („Przekrój”, TOK FM)

Spotkanie było próbą odpowiedzi na pytanie, czy propaganda ZSRR jest nadal skuteczna. Rozmowa dotyczyła również różnic w widzeniu historii między „Krytyką Polityczną” i „Kartą”. Punktem wyjścia do dyskusji były opublikowane w najnowszym, 62.  numerze „Karty” — wspomnienia rosyjskiej tłumaczki Tamary Sołoniewicz Anglicy w Sowietach.

W 1926 roku na specjalne zaproszenie przyjechała do ZSRR delegacja górników angielskich — działaczy związkowych. Tamara Sołoniewicz jako tłumaczka podróżowała z Brytyjczykami po kraju i w tym kontekście opowiada o technikach propagandowych Sowietów.

Spotkaniu towarzyszyła medialna prezentacja archiwalnych zdjęć.

(hs, mk)