Promocja portalu „Memory of the Nation”

7 listopada w Domu Spotkań z Historią odbyło się Międzynarodowe Seminarium prezentujące portal internetowy Memory of the Nation/Pamięć Narodu (www.memoryofnation.eu).!cut!

Portal „Memory of the Nation” to obszerny zbiór zeznań świadków zgromadzony przez pojedyncze osoby, organizacje non-profit, instytucje publiczne i niepubliczne, szkoły oraz organizacje edukacyjne z Europy, chcące podzielić się własnymi zbiorami, porównywać, ocenić i podyskutować o swoich nagraniach, tekstach, zdjęciach, dokumentach archiwalnych.

Portal, cyfrowe archiwum świadków Pamięć Narodu zostało stworzone w 2008 roku przez trzy czeskie instytucje: towarzystwo Post Bellum, Czeskie Radio i Instytut Badania Reżimów Totalitarnych. Post Bellum to stowarzyszenie dziennikarzy i historyków gromadzące od 2001 roku kolekcję zeznań świadków; Czeskie Radio to znaczący publiczny środek masowego przekazu posiadający obszerne archiwum nagrań i niezbędny sprzęt; Instytut Badania Reżimów Totalitarnych to instytucja, która zajmuje się badaniem, analizą i dokumentowaniem reżimów totalitarnych XX wieku. Strona została oficjalnie uruchomiona 28 października 2008 roku.

W tej chwili, w cyfrowym archiwum świadków Pamięć Narodu, udostępnione są wspomnienia setek świadków, przede wszystkim ze zbioru Post Bellum. Są to wspomnienia żołnierzy-weteranów II wojny światowej, przedstawicieli ruchu oporu czechosłowackiego z lat 1939-1945, ofiar holocaustu, więźniów politycznych z lat 50-tych, oraz funkcjonariuszy aparatu władzy - agentów KGB, NKVD, StB, polityków i innych.

W 2008 roku do inicjatywy Pamięć Narodu dołączyły dziesiątki projektów z całej Europy.

Koordynatorzy projektów dostosowują swoje zbiory do wymagań elektronicznej pracowni naukowej Pamięć Narodu, wypowiedzi są digitalizowane, tłumaczone na angielski. Poszczególni świadkowie są przyporządkowani do epok historycznych, rocznic i kategorii. Wspólnota Pamięci Europejskiej chce udostępnić badaczom, a także szerokiej publiczności - w jasny i zrozumiały sposób - wspomnienia świadków ważnych wydarzeń historycznych XX wieku: nagrania w całości, wycinki nagrań, zdjęcia, dzienniki, dokumenty archiwalne oraz mnóstwo innych. Portal jest otwarty na współpracę z różnymi środowiskami zajmującymi się historią mówioną.

W programie spotkania przewidziane są również prezentacje polskich organizacji
i środowisk zajmujących się historią mówioną.

Seminarium odbywa się w ramach I Konferencji Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Spotkanie w języku polskim i czeskim – zapewniamy tłumaczenie symultaniczne
z języka czeskiego.

Organizatorzy spotkania:

Dom Spotkań z Historią
Fundacja Ośrodka KARTA
Institute for the Study of Totalitarian Regime
Polskie Towarzystwo Historii Mówionej