Projekt „Wychowani do buntu? Pamięć zbiorowa manifestacji w polskim społeczeństwie”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w studenckim projekcie badawczym, przy którym Ośrodek KARTA zapewnia wsparcie merytoryczne dotyczące nagrań historii mówionej. !cut! 

Więcej szczegółów poniżej:

„Wychowani do buntu? Pamięć zbiorowa manifestacji w polskim społeczeństwie”

W ramach projektu zamierzamy badać doświadczenie udziału w demonstracjach w Polsce od roku 1956 do dzisiaj. Interesuje nas konstruowanie opowieści o przeszłości i zbiorowa pamięć o niej. Jakie są źródła identyfikacji uczestników? Czy można mówić o pokoleniowości doświadczeń protestowania? Jak demonstracje kształtują i kształtowały przestrzeń miejską?

Projekt ma charakter interdyscyplinarny – zakłada zarówno przeprowadzanie wywiadów ze świadkami historii, jak i badanie symboliki oraz metod konstruowania opowieści o przeszłości w źródłach wizualnych i pisemnych.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 17 września, o godz. 17.00 w Sali B Instytutu Historycznego UW (Budynek Pomuzealny).

Zapraszamy także do kontaktu pod adresem wychowanidobuntu@gmail.com.