Projekt "Fotoreportaż jako materiał naukowy (etap II)"

W 2017 roku Fundacja Ośrodka KARTA zrealizowała projekt: Fotoreportaż jako materiał naukowy. Digitalizacja, opracowanie i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, nagranie i upowszechnienie relacji biograficznych fotoreporterów oraz popularyzacja efektów zadania poprzez przygotowanie filmów - etap II. !cut! Objął on prace nad kolekcjami 8 fotografów: Bogdana Łopieńskiego, Mikołaja Nesterowicza, Wojciecha Druszcza, Piotra Dylika, Witolda Górki, Stanisława Kulawiaka, Stanisława Gawlińskiego i Józefa Szczepańskiego.  Zeskanowano, opracowano i upowszechniono łącznie 5653 fotografie. Wszystkie opisane zdjęcia oraz inwentarze tych kolekcji są dostępne na tej stronie prezentującej zbiory fotograficzne Fundacji Ośrodka KARTA: foto.karta.org.pl. Ponadto z opisami inwentarzowymi powyższych kolekcji można zapoznać się na portalu osa.archiwa.org.

W ramach zadania nagrano relacje biograficzne 8 fotoreporterów: Stanisława Kulawiaka, Stanisława Gawlińskiego, Macieja Osieckiego, Macieja Billewicza, Ryszarda Przedworskiego, Krzysztofa Paweli, Harry’ego Weinberga i Krzysztofa Wojciewskiego. Opisy relacji oraz wybrane fragmenty dźwiękowe są dostępne na stronie osa.archiwa.org oraz na stronie audiohistoria.pl.

Wszystkie opracowane źródła są dostępne w czytelni Ośrodka KARTA przy ul. Narbutta 29 w Warszawie, nagrania dźwiękowe ponadto w Archiwum Historii Mówionej Fundacji Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

Na podstawie opracowanych fotografii przygotowano 9 filmów ukazujących wybrane zdjęcia i fragmenty nagrań dźwiękowych. Wszystkie można obejrzeć na kanale Ośrodka KARTA w serwisie You Tube.

 

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Fotoreportaż jako materiał naukowy. Digitalizacja, opracowanie i upowszechnienie kolekcji ze zbiorów Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, nagranie i upowszechnienie relacji biograficznych fotoreporterów oraz popularyzacja efektów zadania poprzez przygotowanie filmów - etap II) – zadanie finansowane w ramach umowy 576/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”