Program Dotacyjny „Niepodległa” – edycja 2024.

piątek, 12 Kwietnia 2024

W ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” (edycja 2024) Fundacja Ośrodka KARTA otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 900 zł na realizację projektu „Historie uczestników Powstania Warszawskiego i żołnierzy Armii Krajowej w zbiorach Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA”. Projekt polega na opracowaniu materiałów archiwalnych" z następujących kolekcji:

  • Kolekcja Zbigniewa Gąsiora
  • Kolekcja Ireny Dzienniak-Różewskiej
  • Kolekcja Wilhelminy Giedrys
  • Kolekcja Jana Ziółkowskiego
  • Kolekcja Henryka Trojanowskiego
  • Kolekcja Andrzeja Żupańskiego
  • Kolekcja Edwarda Barszczewskiego

Okres trwania projektu: 01.03.2024 - 20.11.2024

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Informacje grantowe 

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”