Próba wolności - „POLITYCZNI”

POLITYCZNI to zbiór relacji więźniów politycznych, którzy opowiadają o swoich pobytach w więzieniach Peerelu w latach 1982-86.!cut!

(…) Gdy zobaczyłam ją wprowadzaną przez oddziałową, to kolana się pode mną ugięły — co tu robić z taką agresją? Początek był bardzo trudny. Ewa nie chciała jeść ze mną przy stole, jako z niegrypsującą. Obiady wyrzucała na tychmiast do zlewu. Jadła chleb, piła herbatę. Ale nie dałam się wyrzucić od stołu. Podczas mycia przyglądała mi się, a ja tu nic, żadnego tatuażu, żadnych kropek, cia chań. Ewa miała dziesiątki głębokich i rozległych blizn na całym ciele (samookaleczenia jako dowody odwagi i sa­mozaparcia). Obserwowała mnie, zresztą, bez przerwy.
Na trzeci dzień zaczęło się: potnie mnie, pobije, skopie. Potem, że potnie siebie, powiesi się, udusi mnie w nocy i tak w kółko. (…)
W końcu sprawa rozegrała się ostatecznie. (…)

Krystyna Laskowicz, Polityczni

 

Próba wolności

Relacje więźniów politycznych

W książce znajdują się zapisy 10 osób:

Barbary Fabiańskiej, Jerzego Geresza, Zbigniewa Gluzy, Ewy Heynar-Skowrońskiej, Włodzimierza Kowalskiego, Krystyny Laskowicz, Andrzeja Machalskiego, Wandy Minickiej, Joanny Szczęsnej i Tadeusza Wypycha.

W przedstawionych relacjach dominuje nie wymiar polityczny uwięzienia (a więc poglądy polityczne, podziemie, „Solidarność"), ale więzienna codzienność — życie w celi, więzienne obyczaje, a zwłaszcza — zetknięcie z subkulturą więzienną — z kryminalnymi i różne warianty ułożenia sobie z nimi relacji. 

Opowieści są interesującym i pozbawionym stereotypowości spojrzeniem od wewnątrz na komunistyczne więzienie.

Są też szczerym zapisem indywidualnego przeżywania sytuacji ekstremalnej.

Książka powstała na bazie relacji wydanych po raz pierwszy w II obiegu w 1988 roku.

 

Jerzy Geresz, Polityczni:

(…) Już w trakcie obiadu, Bax zaczął mnie szczegółowo wprowadzać w tajniki grypsowania. Przede wszystkim: grypsujący to nie grypser, to ostatnie słowo oznacza męskiego członka! Grypsujący jest obowiązany do po sługiwania się „bajerą” – żargonem grypsujących. I tak: nie mówi on, tylko „nawija”; nie pali, tylko „jara”; jara się „szlugi”, a nie papierosy. Nie pije on, tylko „kira”, przy czym kira się z „kubanów”, a nie z kubków. Nie je on, tylko „szamie”, a szamie się z „dołków” — misek — bądź „platerów” talerzy. Nie patrzy on, tylko „ob cina”, na przykład przez „lipo” – okno. Jeżeli klawisz obetnie go przez „kukiel” – wizjer w drzwiach przy czymś zakazanym, to jest „przypał”. W wyniku przypału zazwyczaj następuje „kipisz” w celi.(…) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premiera książki Polityczni będzie miała miejsce podczas 14. Targów Książki w Krakowie

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE  NA SPOTKANIE:

Ośrodek KARTA i „Wrzenie Świata”

serdecznie zapraszają na spotkanie inspirowane książką „Polityczni”

14 grudnia 2010 o godz. 19.15

„Wrzenie Świata” księgarnia Instytutu Reportażu przy ul. Gałczyńskiego 7 w Warszawie

Książka ukazuje się w ramach cyklu „Tematy Karty”.

Jest to nowa seria książek historycznych Ośrodka KARTA, w której prezentujemy najciekawsze teksty publikowane we fragmentach na łamach kwartalnika „Karta”, uzupełniane o dodatkowe, ważne materiały.

----------------------------------------------------------------------------------------------

W serii „Tematy Karty” ukazał się już Egzekutor,

a w najbliższych planach:

wiosną 2011: Oblężeni (przejmujące świadectwo z głodującego Leningradu 1941–44)

latem 2011: Płomień Ryszarda Siwca (osobisty bunt przeciw okupacji bratniego narodu, 1968)

jesienią 2011: Bereza Kartuska (nieznany epizod politycznej hańby, 1934–39)

 

Wydawca: Ośrodek KARTA

Patronat medialny: POLSKA, TYGODNIK POWSZECHNY, WYDAWCA.COM.PL, AMS, O.PL, FOCUS HISTORIA

(hs, ak, a.w-g, mk)