Premiera KSIĘGI STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Dzisiaj premiera KSIĘGI STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI. Przedstawiono w niej 60 wydarzeń, które zdaniem autorów miały decydujący wpływ na stulecie, w okresie od stycznia 1918 do września 2018 roku. Jest to intrygująca panorama skomponowana z nieoczywistych wypowiedzi i fotografii.!cut!

Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka, we wstępie do publikacji:

Zespół KARTY zdecydował się na taką realizację, opierając się na swych dotychczasowych doświadczeniach. Działamy od 1982 roku, śledząc bieg historycznych wydarzeń, a czasem go współtworząc – zachowana w tym okresie neutralność polityczna inspiruje nas do wystąpienia poza narastającą w Polsce polaryzacją społeczną. Zarazem stosowana przez nas od blisko czterech dekad metoda montażu świadectw – zbiorowego dziennika danego czasu – wydaje się nam najlepszą, jeśli nie jedyną możliwą formą źródłowej prezentacji tych stu lat Rzeczpospolitej. 

Z KSIĘGI STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI można dowiedzieć się m.in.: które procesy dyplomatyczne ostatecznie zadecydowały o tym, że Polska odbudowała swoją niepodległość w sojuszu z USA, Francją i Anglią; jaka była kluczowa rola Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego jako ojców niepodległości Polski, w jaki sposób polskie marzenie o mocarstwie wpłynęło na relacje z sąsiadami oraz mniejszościami narodowymi, naznaczając je na kolejne dziesięciolecia, a nieraz do dziś. Nakreślono także kontrast między deklarowaną siłą a katastrofalną słabością i osamotnieniem państwa polskiego zaatakowanego w 1939, przybliżamy wstrząsający proces ujarzmiania i pacyfikacji społeczeństwa w pierwszych latach przejęcia kontroli w państwie przez komunistów. Autorzy poświęcają też dużo miejsca na przedstawienie burzliwych przełomów i kamieni milowych Peerelu: lat 1956, 1968 i 1970 - komentowanych z perspektywy środowiska paryskiej „Kultury”, będącej centrum polityczno-kulturalnym polskiej emigracji, jak również drogowskazem dla rodzącej się krajowej opozycji. W KSIĘDZE STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI znajdują się także rozdziały opisujące rozpad środowiska „Solidarności” i podział polityczny w ciągu kilku lat po ponownym odzyskaniu niepodległości w 1989 roku. Mowa jest także o łączącym społeczeństwo procesie „powrotu” do Zachodu, osadzającym Polskę w strukturach NATO i UE oraz ogólnie o historii jako narzędziu politycznym, służącym w ciągu ostatniej dekady do budowania nowych podziałów w społeczeństwie.

Autorem koncepcji KSIĘGI STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI jest prezes Ośrodka KARTA Zbigniew Gluza, redaktorką publikacji Marta Markowska, która współpracowała z zespołem w składzie: Przemysław Bogusz, Milena Chodoła, Mariusz Fiłon, Amadeusz Kazanowski, Wojciech Rodak, Adam Safaryjski, Małgorzata Sopyło. Andrzej Pągowski, jeden z najpopularniejszych polskich artystów grafików, jest wraz z Magdaleną Błażków autorem projektu graficznego KSIĘGI, a o niezwykle interesującą ikonografię, na którą składa się 250 unikatowych fotografii, zadbała Agata Bujnowska z Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA.

Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi autorów publikacji:

Zbigniew Gluza:

(Więcej: https://www.youtube.com/watch?v=pUHcdVM2IQI

Magdalena Błażków i Andrzej Pągowski

 (Więcej: https://www.youtube.com/watch?v=eKbRMNkXG00&t=1s)

Marta Markowska: 

 (Więcej: https://www.youtube.com/watch?v=NOFfBz6w8kI&t=1s)

Agata Bujnowska:

 (Więcej: https://www.youtube.com/watch?v=hbFxjHEEFgc&t=1s)

 

Fragmenty publikacji można zobaczyć pod tym linkiem:

https://issuu.com/osrodekarta/docs/ksiega_stulecia_niepodleg_o_ci

 

Współwydawcą publikacji jest Dom Spotkań z Historią.

 

Partnerzy:

Patronat medialny: