Pożegnanie Jerzego Chlistunoffa

poniedziałek, 14 Listopada 2022

Ze smutkiem żegnamy zmarłego 10 listopada Jerzego Chlistunoffa (ur. 1926), ps. Jurek – ostatniego żołnierza Kolegium C Kedywu Okręgu Warszawa, który w trakcie okupacji niemieckiej zajmował się działalnością sabotażowo-dywersyjną, powstańca warszawskiego, który przez 63 dni walczył w pierwszej linii, między innymi osłaniając w Alejach Jerozolimskich barykadę-przejście łączącą Warszawę Południową z Północną, a po kapitulacji powstania z grupą żołnierzy AK przez kolejne siedem dni został w stolicy, by na mocy 4 punktu umowy kapitulacyjnej kontynuować służbę. Ranny trafił do obozu jenieckiego w Zeithain.

Ponad dekadę temu mieliśmy przywilej wysłuchać i zapisać opowieść biograficzną pana Jerzego, która trafiła do Archiwum Historii Mówionej KARTY/DSH, był On także jednym z bohaterów dwóch tekstów opublikowanych w „Karcie” – „63 + 7” (nr 81) oraz „Z Zeithain” (nr 107). Jest także bohaterem kolejnej przygotowywanej przez nas publikacji, poświęconej konspiracji warszawskiej.

Jerzy Chlistunoff był niezrównanym rozmówcą, który cenił wagę szczegółu, opowiadał z wielką swadą, zarazem potrafił zdobyć się na dystans wobec przywoływanej przeszłości.

Do końca swoich dni walczył o pamięć o Kolegium C Kedywu i jego żołnierzach, bo było dla niego bardzo ważne, by przetrwała ona w przekazie historycznym i nie była kwestionowana – tej sprawie poświęcił list do redakcji „Karty” (nr 107).

Panie Jerzy, dziękujemy za wspólnie spędzony czas, zaufanie i za historię, którą się Pan z nami podzielił! Obiecujemy, że będziemy się nią dzielić z innymi.