Pożegnanie Janusza Miernickiego

czwartek, 18 Listopada 2021

Ze smutkiem żegnamy

Janusza Miernickiego
(1937–2021)

Przyjaciela KARTY,
rozumiejącego sens społecznej pracy nad historią,
który uznał, że takiej aktywności potrzebna jest Nagroda KARTY
(od listopada 2021 także Jego imienia)

Dziękujemy Fundatorowi Nagrody za wytyczenie jej dalekiej perspektywy

Zarząd i Zespół Ośrodka KARTA