Pożegnanie Janiny z Przewłockich Okęckiej

wtorek, 25 Kwietnia 2023

Żegnamy

Janinę z Przewłockich Okęcką

Przyjaciółkę i Współpracowniczkę KARTY
Świadkinię losów Rodziny w zespole pałacowo-parkowym
w Mordach k. Siedlec oraz następstw utraty domu w stalinizmie
Wolontariuszkę KARTY, w tym Archiwum Wschodniego
Inicjatorkę przekazania odzyskanego majątku rodzinnego
w Mordach na cele przyszłego Domu Wschodniego

Była strażniczką rodzinnej pamięci
13 marca obchodziła 100. urodziny

Zespół Ośrodka KARTA