Pożegnanie Jana Olszewskiego

sobota, 16 Lutego, 2019

Żegnamy

 

Jana Olszewskiego

 

Premiera III RP,

wcześniej wybitnego opozycjonistę,

który w publikacjach Ośrodka

przedstawił przenikliwe świadectwo

współtwórcy „Po Prostu” i

Polskiego Porozumienia Niepodległościowego

– składowych drogi do Niepodległej

 

                                            Zespół Ośrodka KARTA