Polsko-rosyjska „szkoła historyczna”

W dn. 8–15 października 2011 roku w Domu Spotkań z Historią w Warszawie odbywa się polsko-rosyjska „szkoła historyczna” pt. „Polacy — Rosjanie. Spotkania w XX wieku”.!cut!

W seminarium biorą udział laureaci konkursów „Historia Bliska” (organizowanego przez Ośrodek KARTA) i „Człowiek w historii. Rosja — 20 i 21 wiek” (organizowanego przez Stowarzyszenie Memoriał) oraz ich opiekunowie. 

Podczas seminarium laureaci zaprezentują swoje tematy badawcze oraz wymienią się doświadczeniami na temat problemów stojących przed młodymi badaczami historii, ale także odkryją rosyjskie ślady w Warszawie, analizując stosunek mieszkańców stolicy Polski do „rosyjskiej” przeszłości miasta. Będą oni też rozmawiać m.in. na temat historii „w służbie polityki” oraz o możliwych sposobach pracy z „trudną” historią. 

W piątek, 14 października, w Domu Spotkań z Historią, uczestnicy seminarium wezmą udział w konferencji prasowej z udziałem Nikity Pietrowa, badacza białych plam relacji polsko-rosyjskich.

Więcej informacji na temat polsko-rosyjskiej „szkoły historycznej” dla uczniów można uzyskać pisząc na adres: historia.bliska@karta.org.pl lub dzwoniąc do działu „Historia Bliska” pod numer (+48 22) 844 10 55.

(ak)