Polsko-litewska konferencja: „Ład Europy Wschodniej. Polska i Litwa w Dziennikach Michała Römera

Ośrodek KARTA i Studium Europy Wschodniej serdecznie zapraszają na konferencję pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ambasady Republiki Litewskiej. Spotkanie odbędzie się 10 października 2018 o godz. 18.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim.!cut!

W czasie konferencji wysłuchamy dyskusji z udziałem cenionych polskich oraz litewskich historyków. Dyrektor Instytutu Historii Litwy w Wilnie dr Rimantas Miknys oraz prof. Grzegorz Nowik z Instytutu Studiów Politycznych PAN będą dyskutować o ładzie w Europie Środkowo-Wschodniej w kluczowym momencie formowania się niepodległej Polski i Litwy. Druga rozmowa, z udziałem prof. Alvydasa Nikžentaitisa z Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz prof. Leszka Zasztowta ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, będzie dotyczyć obrazu pogranicza litewsko-polskiego w oczach Michała Römera – człowieka, który określał siebie i jako Polaka, i jako Litwina. Spotkanie poprowadzi redaktor Marek Zając.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 8 października 2018 na adres: premiera@karta.org.pl. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018.