Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii

Okładka książki

„Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii” – to projekt dokumentacyjny Fundacji Ośrodka KARTA, dzięki któremu udało się zapisać doświadczenie indywidualne wielu emigrantów. !cut! 

Nagrane relacje, zeskanowane zdjęcia i dokumenty utrwalają pamięć emigracji oraz dokumentują problemy, które przy opracowywaniu tradycyjnej narracji historycznej mogą pozostać niezauważone. Opowiadają o tym, jak wyglądała codzienność Polaków w Wielkiej Brytanii, ich wchodzenie do nowego, brytyjskiego świata – jak szybko uczyli się języka angielskiego, gdzie znajdowali pracę, jakie były ich relacje z angielskimi sąsiadami. Pozwalają zrozumieć, co podtrzymywało poczucie polskości i jaki był rytm polskich aktywności. Trudno takie problemy dostrzec w oficjalnych raportach i w sprawozdaniach.

W 2017 roku zarejestrowano 22 relacje i zeskanowano 950 fotografii, które są teraz dostępne w Warszawie – w  Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA, w Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z  Historią oraz w  Londynie – w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Część z nich została opublikowana w broszurze: „Polacy w Wielkiej Brytanii. Historie mówione i wizualne” (w wersji on-line na stronie księgarni KARTY).

 

 

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

 

Działania: Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii (etap III) oraz Polskie archiwa prywatne i społeczne w Argentynie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego