Polskie archiwa prywatne i społeczne w Argentynie

W 2017 roku Ośrodek KARTA wspólnie z Biblioteką Polską im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires realizował projekt dokumentacyjny w Argentynie. !cut! Zeskanowaliśmy i opracowaliśmy zbiory fotograficzne Biblioteki oraz polskich organizacji społecznych i osób prywatnych w Argentynie (w sumie 600 fotografii) oraz nagraliśmy relacje Polaków mieszkających w prowincji Buenos Aires (11 osób).

Wśród 16 zeskanowanych kolekcji znajdują się takie, które przedstawiają polskich arystokratów z początku XX wieku (m.in. rodziny Radziwiłłów), zesłańców w ZSRR, żołnierzy Armii Andersa i wreszcie emigrantów – tych, którzy przypłynęli do Argentyny w latach 30. oraz tych, którzy trafili tam po zakończeniu wojny.

Nagrane relacje dotyczą codzienności emigrantów w Argentynie, stosunku do swojego pochodzenia, podtrzymywania polskich tradycji, życia religijnego i społecznego. Można w nich odnaleźć topografię konkretnych miejsc oraz opis stosunków społecznych. Ważnym wątkiem były również zagadnienia splątanych tożsamości i współczesnych dylematów związanych z identyfikacją narodową.

Została uzupełniona o nowe źródła tworzona od 4 lat kolekcja archiwalna dokumentująca losy Polaków, którzy w XX wieku wyemigrowali do Argentyny. Mamy nadzieję, że te staną się kanwą do działań badawczych, edukacyjnych oraz popularyzujących historię Polaków w Argentynie.

Zapraszamy również do obejrzenia filmów, które prezentują fragmenty nagrań i zeskanowane fotografie. O swoim dzieciństwie w na dalekiej północy Argentyny opowiada Anna Jeżewska, natomiast o tragicznych losach swojej rodziny mówi Irma Wyszogrodzka.

 

Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

senat_1_512

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

logo_mkidn_1323