Podziękowanie

Dziękujemy Państwu za tegoroczne wpłaty w ramach 1%. !cut! Zebraliśmy 40,753 zł. Dzięki temu wsparciu będziemy mogli nadal gromadzić, opracowywać i przechowywać dla następnych pokoleń, historie, które domagają się opowiedzenia. Dziękujemy!