Płomień Łukasiewicza

środa, 21 Grudnia 2022

Płomień Łukasiewicza
Rzecz o Ignacym Łukasiewiczu (1822–1882)

W roku, którego jednym z patronów jest Ignacy Łukasiewicz, Ośrodek KARTA przygotował poświęconą mu publikację. Bogato ilustrowane wydawnictwo przedstawia tego wybitnego Polaka nie tylko jako twórcę lampy naftowej, ale także w wielu innych rolach, które były jego udziałem – jako spiskowca, przemysłowca i obywatela. Osadzona w XIX wieku opowieść zrealizowana metodą KARTY – głosami świadków – pozwala zrozumieć tamtą odległą rzeczywistość.

„Ignacy Łukasiewicz obecny jest nie tylko na kartach podręczników szkolnych – można kończyć szkołę jego imienia lub mieszkać na ulicy, której jest patronem. Kolejne pokolenia Polaków honorują jego jubileusze. […] Dziwić może popularność człowieka, którego wynalazku od dziesiątków lat nikt nie używa; trudno jednak przecenić znaczenie lampy naftowej dla ludzi XIX wieku. […]
O twórcy lampy naftowej opowiadamy słowami osób, które albo znały go osobiście, albo poznały poprzez tych pierwszych. Są to głosy subiektywne, tworzące opowieść o człowieku takim, jakim znali go współcześni – w życiu prywatnym, zawodowym, publicznym. Zgromadzone relacje mówią o kimś, kto miał odwagę, by wyjść poza ramy zwyczajnego życia”.

Z wprowadzenia Remigiusza Koryckiego

Informacje grantowe 

Dofinansowano ze środków Fundacji Orlen