„Pierwszy powojenny parlament… W 40. rocznicę I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ «Solidarność»” – bezpłatna broszura

piątek, 29 Października 2021

40. lat temu miało miejsce wydarzenie, które jeden z jego uczestników – Zbigniew Romaszewski – określił mianem „pierwszy powojenny parlament”. W gdańskiej hali „Olivii” spotkali się przedstawiciele ponad 9 milionów członków „Solidarności”. Obradowali (z przerwą) przez 18 dni. Wybrali władze Związku, uchwalili jego program („Samorządna Rzeczpospolita”) i głośne „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”. Z tej okazji oddajemy do rąk Czytelników bezpłatną broszurę przybliżającą przebieg Zjazdu i reakcje rosyjskie (zarówno władz, jak i dysydentów) na „Posłanie”.

„Delegaci w liczbie blisko 900 obradowali od rana do późnych godzin wieczornych. Przez 18 dni. Spierali się, kłócili, ale i niespodziewanie podejmowali szybkie, zgodne decyzje. Czuli poparcie swoich zakładów pracy, doświadczali sympatii krajów Zachodu i wyrażanej «urbi et orbi» przychylności papieża Jana Pawła II. Zmiana historycznych zwrotnic dla kraju wydawała się tak bliska. Hala «Olivia», przeznaczona na widowiska sportowe, stała się sceną, na której wystąpili liderzy związkowi, opozycjoniści, sympatycy, wreszcie goście – ludzie kultury i sztuki, z kraju i zagranicy. Wszystkich ogarnął żywioł demokracji”.

(ze wstępu dr. Bartosza Kaliskiego)

Broszura została dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021 i jest dostępna na licencji CC-BY-NC-ND 3.0PL.

Broszurę „Pierwszy powojenny parlament… W 40. rocznicę I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ «Solidarność»” znajdziecie w księgarni Ośrodka KARTA.

Informacje grantowe 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”