Otwarta dyskusja wokół książki Jacka Kuronia Taki upór

Jacek Kuroń naszym przywódcą?

W 35. rocznicę powołania Komitetu Obrony Robotników i 30. rocznicę zamknięcia działań KSS „KOR” – ukazuje się książka Jacka Kuronia Taki upór!cut!, będąca esencjonalnym wyborem z całej jego spuścizny (nakładem KARTY i DSH). Zapis ten, chronologicznie przedstawiający życiową drogę Kuronia, odsłonił prawidłowość, która może być zaskoczeniem w życiu publicznym Polski. Wyłania się z tej książki najwybitniejszy przywódca polityczny Polski okresu powojennego, główny lider prowadzący społeczeństwo od komunizmu do demokracji; biorący na siebie odpowiedzialność za nasze zbiorowe dochodzenie do niepodległości. Jak Piłsudski prowadził do Drugiej, tak Kuroń – do Trzeciej Rzeczpospolitej.

Czy to prawda? Czy osobiste i grupowe doświadczenia potwierdzają taką tezę? Proponujemy szeroki dialog na ten temat.

Zapraszamy wszystkich – sympatyków i przeciwników Jacka Kuronia, gotowych do dialogu – do Domu Spotkań z Historią w Warszawie, ul. Karowa 20 – w rocznicę powstania KOR-u,

23 września o godz. 17.00.

Podczas spotkania każdej osobie chcącej odpowiedzieć na pytanie, czy Jacek Kuroń był moim/naszym przywódcą – damy szansę publicznej wypowiedzi. Pierwszymi mówcami będą przyjaciele, współpracownicy, ale też znani oponenci Kuronia. Otwartą debatę społeczną poprowadzi red. Wojciech Maziarski („Newsweek”). Liczymy na rozmowę o sensie polskiej drogi – ponad podziałami.

                                                                                                                 Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA