Ośrodek KARTA zaprasza na szkolenia dla archiwów społecznych!

Ośrodek KARTA zaprasza osoby prowadzące lub chcące założyć archiwum społeczne na bezpłatne szkolenia internetowe, które pomogą sprofesjonalizować działania oraz natchną nowymi pomysłami na rozwój archiwum.!cut!

Jeśli:

  • posiadasz zbiory archiwalne: historyczne fotografie dotyczące miasta lub wsi, wspomnienia mieszkańców, nagrane relacje, zbiór pocztówek z XIX i XX wieku, dokumentację jakiegoś wydarzenia historycznego itd.;
  • chcesz zarchiwizować temat historyczny, np. historię swojego stowarzyszenia, historię działań obywatelskich, historię grupy zawodowej, artystycznej, danej osoby itd.;
  • nie wiesz jak zbiory uporządkować, opisać, udostępnić zgodnie ze standardami;
  • otrzymałeś/aś dotację na opracowanie zbiorów archiwalnych, ale nie masz wiedzy ani narzędzi, aby to zrobić;
  • chcesz zyskać darmowe narzędzie do opisywania zasobu, które zostało stworzone dla osób bez wiedzy archiwistycznej;
  • chcesz wiedzieć jak pracować z wolontariuszami oraz jakie są nowoczesne narzędzia do animowania społeczności lokalnej wokół działań archiwalnych

zapraszamy na szkolenia.

Organizujemy 2 typy szkoleń - pierwsze, skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, drugie - do wszystkich (przedstawicieli bibliotek, domów kultury, grup nieformalnych, wolontariuszy pracujących w archiwach).

Uczestnicy obu typów szkoleń, otrzymają dostęp do konta w Otwartym Systemie Archiwizacji i będą mogli profesjonalnie opisać zasób swojego archiwum.

 

ZOBACZ INFORMACJE O SZKOLENIACH I APLIKUJ:

Internetowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych:

Termin: 17.10.2018 (środa) ,godz. 18-20

Tematy: opis zbiorów archiwalnych, standardy archiwalne, praca w Otwartym Systemie Archiwizacji.

Zobacz więcej i aplikuj.

Internetowe szkolenie dla osób prywatnych, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, domów kultury, organizacji samorządu terytorialnego, instytucji kultury, które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem archiwum społecznego:

Termin: 9.10.2018, 10.10.2018, 18.10.2018, godz. 18-20

Tematy: opis i opracowanie zbiorów w archiwach społecznych, praca w Otwartym Systemie Archiwizacji, praca z wolontariuszami, animowanie społeczności wokół działań archiwum.

Zobacz więcej i aplikuj.

 

Zgłoszenia na oba szkolenia przyjmujemy do 23 września 2018.