Ośrodek KARTA objął patronat nad Dniami Książki Żydowskiej

Już po raz dwunasty Stowarzyszenie Midrasz organizuje tę imprezę. Tegoroczny program obejmuje około trzydziestu spotkań autorskich, wykładów oraz dyskusji, a także wystawy, koncerty i pokazy filmów – to wszystko między 17 a 21 maja w Warszawie.  !cut!

Od samego początku Dni Książki Żydowskiej miały służyć zbliżeniu Polaków i Żydów, szerzeniu tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Książka staje się pretekstem do głębszego poznania historii, tradycji, kultury i religii Żydów. Prowokuje do dyskusji na tematy trudne, a tak istotne z punktu widzenia dawnych i współczesnych stosunków polsko-żydowskich, a także dialogu judaizmu z chrześcijaństwem.

Od zakończenia ubiegłorocznych Dni Książki ukazało się kilkadziesiąt nowych tytułów poświęconych tematyce żydowskiej. Na specjalnie zorganizowanych stoiskach z książkami znajdzie się około ośmiuset pozycji w języku polskim i angielskim. 

Jak co roku do wzięcia udziału w Dniach Książki zaproszono wielu pisarzy, dziennikarzy, naukowców. W programie m.in. dyskusje o Freudzie i kobietach, chasydyzmie, judaizmie w filozofii XX wieku, izraelskiej literaturze popularnej.

Planowane są także spotkania autorskie, m.in. z Pią Kristiną Garde, Ewą Koźmińską-Frejlak, Zenonem Neumarkiem, Martinem Pollackiem, Szymonem Rudnickim, Joanną Tokarską-Bakir, Jonathanem Wilsonem.

Dni Książki Żydowskiej są organizowane przez Stowarzyszenie Midrasz przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacją Ronalda S. Laudera, Fundacją Konrada Adenauera, Austriackim Forum Kultury, Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie, Fundacją Shalom, a także wydawnictwami: Austeria oraz Czarne.