Ośrodek KARTA nominowany do Nagrody Dwudziestolecia Niepodległej Polski

Organizatorem Nagrody jest Pro Publico Bono – Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej, która zaznaczyła wagę rocznic przypadających na 2009 rok i zainaugurowała cykl wydarzeń pod nazwą: „Rok Niepodległości – pamięć i tożsamość Rzeczypospolitej”. !cut!W trakcie uroczystego zakończenia obchodów, które nastąpi 11 listopada 2009 roku w Krakowie, zostanie wręczona „Pro Publico Bono - Nagroda Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Polski”.

Przyznanie Nagrody oznacza dostrzeżenie istotnego wkładu nagradzanego podmiotu w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Nagroda wskazuje na te organizacje, które w swojej działalności wyróżniają się szczerą troską o dobro wspólne, bezinteresownością oraz przestrzegają standardów etycznych. Wartością Nagrody jest zatem prestiż nagrodzonych podmiotów społecznych, które wskazywane są jako wzór zaangażowania na rzecz dobra wspólnego – Rzeczpospolitej. Realizują one bowiem zadania, które mają wymiar działań publicznych.  Nagroda ma również wartość materialną. Pula środków wynosi 467 000 zł, których fundatorem jest Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności.