„Oblicza totalitaryzmu” - multimedialna wystawa w Domu Spotkań z Historią

„Oblicza totalitaryzmu” to multimedialna wystawa autorstwa Ośrodka KARTA powstała przy współpracy Domu Spotkań z Historią. !cut!

Prezentacja podzielona jest na kilkanaście części: rewolucję 1917 roku, wojnę polsko-bolszewicką, czasy Wielkiego Terroru w ZSRR, powstanie III Rzeszy, okres sojuszu obu totalitaryzmów i ich późniejszą walkę, obie okupacje, Holokaust, wypędzenia, koniec nazizmu i dalszą ekspansję komunizmu.
Wystawę, która przede wszystkim na przykładzie skomplikowanych losów Polski ukazuje mechanizm funkcjonowania ustroju totalitarnego, zamyka rozdział o Polsce powojennej i jej skutecznym oporze wobec komunizmu.


Fot. Ćwiczenia przeciwgazowe w Związku Sowieckim pod koniec lat 30.

Poza krótkimi wprowadzeniami do poszczególnych części wystawy, na ekspozycję składają się świadectwa historyczne: teksty źródłowe (fragmenty dokumentów, listów, zapisy przemówień), fotografie, filmy archiwalne, sowieckie i nazistowskie plakaty propagandowe czy nagrania przemówień. Zestawienie oficjalnych dokumentów, rozkazów, uzasadnień decyzji politycznych i przemówień przywódców z bardzo osobistymi relacjami świadków wydarzeń podkreśla rozmiar indywidualnych tragedii ofiar systemów totalitarnych.

Oprócz relacji polskich świadków, na wystawie znajdują się wspomnienia Ukraińców, Rosjan, Żydów i Niemców; obok ofiar represji wypowiadają się agresorzy. Przedstawienie totalitarnego doświadczenia XX-wiecznej Europy z perspektywy wielu narodów i poprzez różne postawy sprawia, że ekspozycja ma uniwersalny charakter i pozwala dojrzeć wyraźne podobieństwo obu systemów totalitarnych. Wystawa przygotowana jest w czterech językach: polskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim.

Wystawę można oglądać od 28 września 2009 do 17 stycznia 2010 w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–18.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 11.00–17.00. WSTĘP WOLNY.