Nagroda Jaromíra Šavrdy dla Alicji Wancerz-Gluzy i Zbigniewa Gluzy

Z radością informujemy, iż twórcy Ośrodka KARTA - Alicja Wancerz-Gluza i Zbigniew Gluza otrzymali - w dziewiątym roku jej przyznawania - Nagrodę Jaromíra Šavrdy - za "świadectwo o totalitaryzmie". Nagrodę przyznało Stowarzyszenie obywatelskie PANT, które działa w Czechach. !cut!

"Nagrodę przyznajemy wybitnym postaciom, które swoim życiem, aktywnością lub twórczością dały świadectwo o czasach ucisku. Nagroda dla Alicji Wancerz-Gluzy i Zbigniewa Gluzy - za aktywność w czase komuny, działalność w drugim obiegu i za fantastyczną, szeroką, wieloletnią aktywność KARTY w wolnej Polsce" - informuje Stowarzyszenie.

W komitecie nagrody jest prezes PANT - Petr Panek oraz członkowie Karty 77, m.in.: Dana Němcová, Tomáš Hradílek, Václav Malý, Jiří Gruntorád. Laureatem tej nagrody w trzecim roku jej przyznawania był Vaclav Havel. 

Jaromir Šavrda był wybitnym pisarzem z Ostrawy, członkiem Karty 77, wieloletnim więźniem politycznym, twórcą i "dystrybutorem" publikacji drugiego obiegu.

Nagroda została wręczona laureatom na skromnej uroczystości - charakterystycznej dla antykomunistycznej opozycji - 10 grudnia 2016 roku, w siedzibie Libri Prohibiti w Pradze.