Międzynarodowy hackathon historyczny ONLINE - zgłoszenia do 31 października!

wtorek, 27 Października 2020
Międzynarodowy hackathon historyczny

W dn. 14 - 16 listopada 2020 odbędzie się międzynarodowy hackathon #Hack4history ONLINE. Do udziału zgłaszać mogą się 2-4 osobowe zespoły składające się z historyków_czek, nauczycieli_lek, współpracowników muzeów, studentów_tki, dziennikarzy_rku, projektantów_tki i ekspertów_tki w obszarze IT z Niemiec, Rosji, Polski, Ukrainy i Białorusi.

Celem hackathonu jest stworzenie nowych cyfrowych produktów i rozwiązań w obszarze IT do wykorzystania w edukacji historycznej, w kulturze pamięci i popularyzacji miejsc pamięci i muzeów wokół problematyki II wojny światowej.
Przez 48 godzin zakwalifikowane zespoły będą miały zadanie wymyślić i rozwinąć projekty edukacyjne dotyczące wybranego miejsca, wydarzenia albo tematu.

Jak będzie przebiegał hackathon?
#Hack4history rozpocznie się 14 listopada 2020 od zapoznania („Get-together“), przedstawienia pomysłów zespołów i wykładów zaproszonych ekspertów. Zespoły przedstawią swoje pomysły dotyczące kultury pamięci wokół II wojny światowej, a następnie zabiorą się do 48-godzinnej pracy nad swoimi prototypami.

W ciągu 2 dni 30 uczestnikom w ich pracy będą towarzyszyli eksperci i specjaliści z obszarów: projektowanie, programowanie, zarządzanie projektami i PR. Na zakończenie hackathonu zespoły zaprezentują swoje prototypy: aplikacje, strony internetowe, gry, projekty multimedialne i in.

Jury wybierze trzy zwycięskie projekty, które w nagrodę otrzymają do 2.000 Euro na realizację swoich projektów. Zwycięzcy będą również mogli skorzystać z dalszej opieki ekspertów do końca grudnia 2020 roku. Projekty te zostaną również po fazie realizacji, czyli w połowie grudnia 2020, zaprezentowane na platformie about-history.info (także w ramach wydarzenia online).

Kto może uczestniczyć?
Organizatorzy zachęcają do zgłaszania się na #Hack4history 2-4 osobowe zespoły składające się z historyków_czek, nauczycieli_lek, współpracowników muzeów i organizacji pozarządowych, studentów, dziennikarzy, projektantów i ekspertów w obszarze IT z Niemiec, Rosji, Polski, Ukrainy i Białorusi. Szczególnie doceniony zostanie udział przedstawicieli IT i projektantów.

Jak można się zgłosić?
Rekrutacja na hackathon jest otwarta. Każdy, kto chce wziąć udział, powinien wypełnić do 31 października 2020 formularz online.

Warunki udziału:
Językiem roboczym podczas #Hack4history jest rosyjski i angielski (organizatorzy zapewniają tłumaczenie między tymi językami).
Więcej informacji na temat hackathonu znajduje się tutaj.

UWAGA dot. pandemii Covid-19: Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną to międzynarodowe wydarzenie zmieniło format hackathonu na online, aby zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników.

Organizatorzy:
Projekt jest realizowany przez Ośrodek Międzynarodowej Edukacji i Spotkań (Internationales Bildungs- und Begegnungswerk gGmbH, IBB Dortmund) oraz Miejsce Międzynarodowej Edukacji i Spotkań im. Johanna Raua w Mińsku (Internationale Bildungs- und Begegnungsstätte „Johannes Rau“ in Minsk, IBB Minsk) a finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN.

Partnerzy:
Fundacja na rzecz Rozwoju Twierdzy Breslau (Białoruś)
International Memorial (Rosja)
NGO Institute of Social Strategies and Initiatives (Ukraina)
Ośrodek KARTA (Polska)

Kontakt:
Pytania można kierować do Dariji Fabijanic z IBB Dortmund: fabijanic@ibb-d.de, Lery Filipyeva z IBB Mińsk: events@ibb.by lub Agnieszki Kudełka z Ośrodka KARTA (a.kudelka@karta.org.pl)

#Hack4history
#civilsocietycooperation