Międzynarodowa konferencja naukowa - Gra o świat: w stronę nowej Jałty?

Ośrodek KARTA objął patronat medialny nad międzynarodową konferencją naukową – organizowaną przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 

Konferencja pt. Gra o świat: w stronę nowej Jałty? nawiązuje do przypadającej w lutym 2015 roku 70. rocznicy spotkania Wielkiej Trójki w Jałcie. !cut!Miejsce tego spotkania – Krym – jest miejscem z dzisiejszej perspektywy o znaczeniu symbolicznym. Fakt ten powinien skłaniać do refleksji nad ewentualnością tworzenia się nowego porządku świata, który w skrócie można określić mianem „Jałty-bis”. Te siedemdziesiąt lat, które upłynęło od jałtańskiego spotkania Wielkiej Trójki, przynosi niezwykle bogaty materiał do analizy dla historyków dziejów najnowszych, politologów, socjologów i badaczy geopolityki. Ważnym elementem konferencji będzie obecność naukowców z Niemiec oraz Rosji, co da możliwość spojrzenia na problematykę „jałtańską” z polskiego, rosyjskiego i niemieckiego punktu widzenia.

Konferencja będzie składać się z trzech części, które poprzedzi wprowadzenie, a zwieńczy podsumowanie. W trakcie obrad zostanie wygłoszonych łącznie 9–12 referatów (wystąpienia maksymalnie po 20 min.), w każdej grupie jeden-dwa referaty wygłoszą referenci z Polski, Niemiec i Rosji. Po każdej z trzech przewidzianych części odbędzie się dyskusja z udziałem moderatora, referentów i głosów z sali.

Przewiduje się opublikowanie plonu naukowego konferencji.

 

Organizatorzy: Instytut Studiów Politycznych PAN

Partnerzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität in Leipzig

Uczestnicy: pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, dziennikarze, studenci, osoby zainteresowane historią najnowszą i politologią

Termin: 7-8 grudnia 2015 r.

Miejsce: Pałac Staszica, Sala Lustrzana, Warszawa

Wprowadzenie: przedstawiciele Fundacji Polsko-Niemieckiej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Dyrekcji lub Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 

Poniedziałek, 7. grudnia 2015, 15:00–17:30

Część I: Konferencja w Jałcie w lutym 1945 roku: współczesne interpretacje – spory – nieporozumienia

Moderator: Paweł Machcewicz

Referaty:

1. Inessa Siergiejewna Jażborowskaja, „Blok socjalistyczny” i „socjalistyczne braterstwo” w bipolarnym świecie.

 

2. Stefan Troebst, Jałta jako europejskie miejsce pamięci?

3. Wojciech Roszkowski, Polskie spojrzenie na geopolityczne konsekwencje konferencji jałtańskiej.

Dyskusja

Poczęstunek

 

Wtorek, 8. grudnia 2015, 9:30–12:00

Część II: Geopolityczne konsekwencje Jałty z perspektywy niemieckiej, rosyjskiej i polskiej
Moderator: Grzegorz Motyka

 

Referaty:

1. Leonid Janowicz Gibianskij, Jałta i rola ZSRR w tworzeniu powojennego porządku świata: między rzeczywistością historyczną a interpretacjami rosyjskiej historiografii.

2. Christoph Kleßmann, Zmiana historiograficznych ocen na temat Jałty w podzielonych Niemczech.

3. Wojciech Materski, Jałta jako kluczowy etap finalizacji koncepcji ładu powojennego.

 

Dyskusja

Przerwa i poczęstunek (lunch)

 

Wtorek, 8. grudnia 2015, 14:00–16:30

Część III: Czy nowy ład globalny? Przesłanki, fakty dokonane, prognozy

Moderator: Piotr Madajczyk

 

Referaty:

1. Swietłana Pawłowna Glinkina, Kształtowanie się nowego porządku świata: od jednobiegunowego do wielobiegunowego świata.

2. Wolfgang Eichwede, Utrata porządku. Stosunki międzynarodowe pod znakiem rosnących nacjonalizmów i nowych nacisków.

3. Józef Fiszer, Nowy, pojałtański ład globalny: bipolarny czy multipolarny? Próba prognozy.

Dyskusja

Raport specjalny: Konferencja Jałtańska w massmediach za okres od lutego do listopada 2015. Nowa jakość czy stare frazesy?

 

Glosa do dyskusji:

Andrzej Friszke (mass media polskie), Sławomir Dębski (mass media rosyjskie), Krzysztof Miszczak (mass media niemieckie)

 

Komentarz do dyskusji

 

Resume: głos uczonych z Niemiec, Rosji i Polski

 

Słowo końcowe: Dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 

Zamknięcie konferencji i podziękowanie dla Uczestników, Sponsorów i Organizatorów.

 

(mk-z, mt)