Mariusz Sokołowski Laureatem II edycji Nagrody KARTY im. Katarzyny Miernickiej

wtorek, 13 Października 2020
Mariusz Sokołowski finalista Gali KARTY

8 października 2020 w warszawskiej kawiarni „Nowy Świat Muzyki” odbył się finał II edycji Nagrody KARTY. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19, gala miała charakter hybrydowy – wielu mówców (w tym wygłaszająca laudację Olga Kaczmarek) występowało za pośrednictwem internetu, a także publiczność w większości uczestniczyła w wydarzeniu dzięki jego transmisji na żywo.

Kapituła Nagrody w składzie: Janusz Miernicki (Fundator Nagrody), Mirosław Supruniuk (laureat I Nagrody KARTY w 2019 roku), prof. Barbara Engelking (przedstawicielka Rady FOK), prof. Jerzy Kochanowski (przedstawiciel Rady FOK), Anna Stankiewicz (przedstawicielka Rady FOK), Zbigniew Gluza (prezes Zarządu FOK, Przewodniczący Kapituły),  Agnieszka Knyt (przedstawicielka Zespołu KARTY), Małgorzata Tworzewska-Laskowska (przedstawicielka Zespołu KARTY) oraz Alicja Wancerz-Gluza (przedstawicielka Zespołu KARTY, Sekretarz Kapituły), spośród 29 zgłoszonych kandydatur wyłoniła troje finalistów.

Laureatem Nagrody KARTY im. Katarzyny Miernickiej w 2020 roku został Mariusz Sokołowski z Wasilkowa/Białegostoku.

Mariusz Sokołowski z Wasilkowa/Białegostoku, nauczyciel, dyrektor szkoły, prezes Fundacji Otwarta Edukacja, od lat zaangażowany w edukację historyczną, koncentrującą się na wielokulturowości regionu, włączającą historię lokalnych mniejszości: żydowskiej, niemieckiej czy tatarskiej i białoruskiej. Koordynował kilkadziesiąt projektów z udziałem młodzieży nakierowanych na przywracanie pamięci.

Młodzież pod jego opieka merytoryczną realizowała filmy (np. o Ocalonych, Sprawiedliwych, więźniach obozów, Sybirakach) malowała murale historyczne, zamalowała swastyki na ogrodzeniu kirkutu, podjęła polemikę z fałszującym historię pomnikiem, organizowała historyczne wyprawy rowerowe i piesze, gry miejskie, wymiany międzynarodowe, działania na rzecz mniejszości romskiej i uchodźców z Czeczeni.

Laureat zorganizował adresowaną do nauczycieli i edukatorów konferencję „Jak kreować postawy lokalnego patriotyzmu i obywatelskiego zaangażowania wśród młodzieży”. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu publikacji, m.in.: „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Przewodnik historyczny” czy „Uwiecznić Atlantydę. Wielokulturowość Podlasia w edukacji nieformalnej”. Stworzył lokalne archiwum historii mówionej.

W finale znaleźli się – także przedstawieni w trakcie gali i gorąco oklaskiwani przez publiczność za swoje działania:

Longin Graczyk z Gniewkowa – współtwórca fundacji Ari Ari, która działa na rzecz przywracania pamięci o mniejszościach ewangelickich, żydowskich, olęderskich, niemieckich, rosyjskich na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. W jej ramach przyczynił się nie tylko do uratowania wielu zabytków (w tym cmentarzy) przed materialnym zniszczeniem, ale do udokumentowania, opracowania i przywrócenia pamięci o lokalnych bohaterach związanych z mniejszościami. Bardzo ważne też jest wspieranie przez niego aktywności wspólnot lokalnych i inicjatyw oddolnych, służących wzmacnianiu postaw szacunku i tolerancji do innych – tak skuteczne zaktywizowanie kilkudziesięciu społeczności wsi i małych miasteczek, że wiele inicjatyw oddolnych zmieniło się w stowarzyszenia i fundacje, wzbogacając społeczeństwo obywatelskie.

Bożena Szroeder z Sejn – animatorka kultury, pedagożka, od początku lat 90. pracuje w Ośrodku „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” którego jest współtwórczynią. Od wielu lat prowadzi pracownię teatralną z dziećmi, a od 1998 roku jest liderką programu „Kroniki sejneńskie” – uczniowie polscy, litewscy i staroobrzędowcy z Sejn stworzyli mapę swojego miasta, a następnie makietę z gliny i spektakl teatralny oparty na losach najstarszych mieszkańców miasteczka według własnego scenariusza. Jest autorką nowatorskiego programu edukacji interkulturowej dla dzieci, który jest realizowany w szkołach sejneńskich i stał się wzorem dla szkół z innych regionów Polski, a także autorką wielu programów dla szkół o sąsiedzkich tradycjach regionu. Jest pomysłodawczynią realizowanej od 10 lat Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza - do dziś powstało 85 filmów animowanych o Romach, Litwinach, Polakach, Rosjanach staroobrzędowcach i Żydach. Jest współtwórczynią Muzeum Tradycji Kulturowych Sejn oraz zastępczynią redaktora naczelnego polsko-litewskiego pisma „Almanach Sejneński”.