Kurs Kultury pamięci z pierwszej ręki - online!

piątek, 30 Października 2020
baner kursu on line

Jak pamiętamy II wojnę światową w Polsce, Rosji, Niemczech, Ukrainie i Białorusi? Czy możliwa jest jedna wspólna (europejska) pamięć? 

Prelegenci, w tym przewodnicy, muzealnicy i edukatorzy z ww. krajów, podejmą dyskusję w ramach 5-dniowego kursu online pt. Kultury pamięci z pierwszej ręki.

Zapraszamy historyków, dziennikarzy i muzealników do podjęcia dialogu o kulturze pamięci i wieloperspektywiczności w jej tworzeniu, a także do zgłębiania najnowszych metod i podejść w pracy historycznej wspólnie z kolegami z Niemiec, Polski, Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Kurs odbędzie się w dn. 30 listopada - 4 grudnia 2020 na zamkniętej platformie online.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 listopada.

Link do formularza zgłoszeniowego

Organizatorzy:
Projekt jest realizowany przez Ośrodek Międzynarodowej Edukacji i Spotkań (Internationales Bildungs- und Begegnungswerk gGmbH, IBB Dortmund) oraz Miejsce Międzynarodowej Edukacji i Spotkań im. Johanna Raua w Mińsku (Internationale Bildungs- und Begegnungsstätte „Johannes Rau“ in Minsk, IBB Minsk) a finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN.

Partnerzy:
Fundacja na rzecz Rozwoju Twierdzy Brześć (Białoruś)
International Memorial (Rosja)
NGO Institute of Social Strategies and Initiatives (Ukraina)
Ośrodek KARTA (Polska)

Kontakt:
Pytania można kierować do Dariji Fabijanic z IBB Dortmund: fabijanic@ibb-d.de, Lery Filipyeva z IBB Mińsk: events@ibb.by lub Agnieszki Kudełka z Ośrodka KARTA: a.kudelka@karta.org.pl.

#civilsocietycooperation