Konkurs na pracę magisterską lub doktorską związaną z historią „Solidarności" i opozycją demokratyczną w Polsce w l. 1970-90

Europejskie Centrum Solidarności ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską !cut! obejmującą tematykę związaną z historią „Solidarności" i opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1970 - 1990.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych prac magisterskich:
- wydanie drukiem najlepszej pracy magisterskiej
- należności pieniężne w zależności od nagrody:

I nagroda - 2 500 zł brutto
II nagroda - 1 500 zł brutto
III nagroda - 1 000 zł brutto
 
Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 października 2010 r. na adres: 
Ośrodek Badań Historycznych
Europejskie Centrum Solidarności
ul. Doki 1
80 - 958 Gdańsk
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed 30 listopada 2010 r.
 
Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się tutaj.
(ak)