Konkurs – platforma Edukacja.wojnaipamiec.pl

poniedziałek, 2 Marca, 2020

Ogłaszamy konkurs dla nauczycieli, edukatorów, animatorów kultury, bibliotekarzy i innych osób zainteresowanych edukacją historyczną młodzieży i dorosłych na scenariusz lekcji, warsztatów, projektu czy spotkania publicznego – odniesionych do treści portalu www.edukacja.wojnaipamiec.pl.

Scenariusze wraz z danymi kontaktowymi autora i informacją, jaką instytucję reprezentuje, należy nadsyłać pod adresem edukacja@karta.org.pl do końca marca 2020

Uwaga: ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce przedłużamy konkurs do końca maja 2020.

Najciekawsze scenariusze nagrodzimy finansowo i opublikujemy na portalu www.uczycsiezhistorii.pl.

Drugim etapem konkursu będzie praktyczna realizacja wybranego scenariusza – przez ich autorów lub inne osoby zainspirowane opublikowanymi materiałami.

Przedstawione w dowolnej postaci szczegółowego opisu, filmu, prezentacji multimedialnej, kolażu materiałów itp. realizacje lekcji, warsztatów czy projektów także opublikujemy, a ich autorów nagrodzimy.

Pula nagród wynosi 15 tys. zł, ufundowana jest przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość [EVZ] z Berlina, która wspierała powstanie portalu i finansuje projekt jego edukacyjnej implementacji przez Ośrodek KARTA.

Informacje grantowe 

Konkurs jest ufundowany przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość [EVZ] z Berlina, która wspierała powstanie portalu i finansuje projekt jego edukacyjnej implementacji przez Ośrodek KARTA.