Komunikat Jury konkursu „Historia Bliska”

8 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się uroczysty finał XVIII konkursu „Historia Bliska”.!cut!

Temat trzynastej edycji konkursu w programie „Historia Bliska”, adresowanym do młodzieży szkół średnich i gimnazjów, brzmiał: „Rok 1989: koniec, przełom, początek…?” i został ogłoszony przez Ośrodek KARTA w czerwcu 2008. Konkurs finansują: Fundacja Wspomagania Wsi, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Bankowa im. Kronenberga.

Na konkurs nadesłano 144 prace (74 zespołowe i 70 indywidualnych), autorstwa 297 uczniów (z których, tradycyjnie już, znaczną większość — 73% — stanowią dziewczęta) z 88 szkół, z 60 miejscowości całej Polski; aż 30 prac przygotowano w szkołach uczestniczących w konkursie po raz pierwszy. W tym roku najwięcej prac nadesłano z trzech województw: wielkopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego — ich udział sięga 45%; tylko 11% wszystkich prac pochodzi z wielkich aglomeracji. Uczniom towarzyszyło 114 opiekunów, przeważnie nauczycieli historii.

Na stronie historiabliska.pl uzyskać można informację o pracach i osobach nagrodzonych i wyróżnionych przez Jury tegorocznego konkursu „Historia Bliska”.

Galeria fotografii dokumentujących uroczysty finał