Komunikat Jury konkursu „Historia Bliska”

Temat XIV edycji konkursu „Historii Bliskiej”, adresowanego do młodzieży szkół średnich i gimnazjów, brzmiał: „Piętno II wojny — los i pamięć” i został ogłoszony przez Ośrodek KARTA w czerwcu 2009.!cut!

Nadesłano 413 prac (109 zespołowych i 304 indywidualne), autorstwa 703 uczniów (z których tradycyjnie znaczną większość — 78% — stanowią dziewczęta) z 208 szkół, ze 155 miejscowości całej Polski. Najwięcej prac nadesłano z województw: opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego — ich udział sięga 25%. Ponad połowa prac powstała w szkołach znajdujących się w małych miejscowościach, wsiach i miasteczkach do 50 tys. mieszkańców. Tylko 6% prac nadesłanych zostało z wielkich aglomeracji.

Uczniom towarzyszyło 239 opiekunów, przeważnie nauczycieli historii, WOS czy języka polskiego. 57 prac nadesłano ze szkół uczestniczących w konkursie po raz pierwszy.

Pełny tekst komunikatu pobrać można pod adresem historiabliska.pl