Kolekcja Zdzisława Najdera dostępna w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA

Zakończyliśmy digitalizację kolekcji Zdzisława Najdera – historyka literatury, znawcy twórczości Josepha Conrada, założyciela Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, dyrektora Radia Wolna Europa. !cut! 

Zdzisław Najder był świadkiem i uczestnikiem przemian w Polsce w XX wieku, a jednocześnie uważnym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości. Materiały znajdujące się w jego kolekcji są niezwykle cenne dla badań naukowych na temat opozycji demokratycznej w PRL, losów polskich intelektualistów przebywających na emigracji oraz rozwoju współpracy politycznej z zagranicą po 1989 roku w tym wstąpienia Polski do NATO i Unii Europejskiej. Mają wyjątkowe znaczenie dla badań nad najnowszą historią Polski.

Wśród 40 000 tysięcy zeskanowanych stron znalazły się dzienniki, dokumenty osobiste, korespondencja, której nadawcami byli m.in.: Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Nowak-Jeziorański, Władysław Bartoszewski, kard. Karol Wojtyła, Lech Kaczyński, Jerzy Giedroyć, Bronisław Geremek, dokumenty związane z życiem zawodowym i z działalnością polityczną.

Zapraszamy na stronę Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA

 

Upowszechnienie kolekcji osobistej Zdzisława Najdera poprzez jej opracowanie, archiwizację i bezpłatne udostępnienie finansowane w ramach umowy 954/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę