Kolekcja Macieja Drygasa

W 2017 roku zrealizowaliśmy projekt „Digitalizacja, opracowanie oraz upowszechnianie nagrań dźwiękowych z kolekcji Macieja Drygasa”.

W ramach realizacji projektu zostały opracowane i udostępnione materiały z dwóch filmów dokumentalnych Macieja Drygasa: „Głos nadziei” i „Stan nieważkości”. Prowadzone prace !cut! objęły digitalizację nagrań z filmu „Głos nadziei”. Nagrania z „Głosu nadziei” oraz „Stanu nieważkości” zostały zapisane w formacie mp3. Kolejnym etapem prac było poddanie nagrań transkrypcji oraz ich opisanie. Wraz z Maciejem Drygasem dokonaliśmy wyboru najciekawszych fragmentów z nagrań. Kolekcja została umieszczona w Otwartym Systemie Archiwalnym (OSA).

Kolekcja nagrań dźwiękowych Macieja Drygasa to unikatowy zbiór będący źródłem wiedzy o polskich i radzieckich przemianach ustrojowych. Nagrania zrealizowane w ramach „Stanu nieważkości” to także źródło dla badaczy zainteresowanych sowieckim programem lotów kosmicznych i astronautyką. Dodatkowo materiały zgromadzone w kolekcji mogą posłużyć jako materiał edukacyjny dla adeptów sztuk filmowych.

Kolekcja składa się z około 900 minut nagrań dźwiękowych (na 9 kasetach magnetofonowych) wytworzonych w czasie realizacji filmu „Głos nadziei” oraz z około 720 minut nagrań dźwiękowych (na 48 taśmach szpulowych) wytworzonych w czasie realizacji filmu „Stan nieważkości”.

Digitalizacja, opracowanie oraz upowszechnianie nagrań dźwiękowych z kolekcji Macieja Drygasa  zadanie finansowane w ramach umowy 576/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.