„Karta” numer 104 dostępna w sprzedaży

piątek, 31 Lipca 2020
okładka Karta 104

TEMAT NUMERU:

Michał Ceglarek, „Poryw obywatelski” – mobilizacja wszystkich grup społecznych w obronie państwa przed bolszewikami, opowiedziana głosem uczestników i świadków; oraz „Po zwycięstwie” – dyskusja o znaczeniu społecznym wiktorii Polski latem 1920, w tym głosy Stefana Żeromskiego i Józefa Czapskiego

W numerze także:

Karolina Anna Kuta, „Pogrom polski” – agresja żołnierzy i cywilów wobec żydowskich mieszkańców Lwowa u progu niepodległości w 1918 roku w relacjach ofiar i raportach obserwatorów (współpraca: Grzegorz Gauden)

Dorothy Adams, „Amerykańska Polka” – miłość do Polaka i jego ojczyzny we wspomnieniach młodej Amerykanki, która przybyła do Polski w 1925 roku jako delegatka na warszawski kongres Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Ligi Narodów (fragment tłumaczonych z angielskiego wspomnień „We stood alone”, które jesienią 2020 ukażą się nakładem Ośrodka KARTA)

Anna Milicer-Sikora, „Pozdrowienia z Mandżukuo” – listy do rodziny wysyłane z Mandżurii przez żonę współpracownika japońskiego wywiadu i historia powrotu ich dzieci do Polski w 1947 roku

Chana Marcus Banet, „W paszczy lwa” – wspomnienia Żydówki ukrywającej się jako gosposia wysoko postawionych niemieckich funkcjonariuszy w okupowanym Krakowie i jej konfrontacja z nimi po wojnie

Adam Safaryjski, „Grabież” – „upaństwowienie” Domu Towarowego „Bracia Jabłkowscy” w Warszawie w 1950 roku w wyborze dokumentów źródłowych

Jan Jakubowski, „Dygot wojskowy” – listy wysyłane w latach 1969–72 z wojska do najbliższych – zapis przemiany cywila w żołnierza i skutków poddania się instytucji totalnej. Korespondencję uzupełnia fotoreportaż Harry’ego Weinberga z przysięgi wojskowej, wykonany w 1968 roku w Kazuniu

Numer dostępny w naszej księgarni.

Informacje grantowe 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego