„Karta” 113 – PREMIERA

czwartek, 8 Grudnia 2022

TEMAT NUMERU:

„Operacja polska” NKWD

Aleksiej Rogozin „Operacja specjalna” – sowieckie ludobójstwo na Polakach z Białoruskiej SRS w dokumentach sprawców

W numerze także:

Dominik Szymański, „Obrona Imienia” – samosąd za obrazę Marszałka Piłsudskiego i groteskowa ustawa parlamentarna

Jan Józef Lipski, „Rzeź” – przyszły lider opozycji demokratycznej o okrutnym losie zrywu z sierpnia 1944

Robert Traba, „Węgorzewski palimpsest” – doświadczenia mieszkańców mazurskiego miasta w rodzinnych wspomnieniach i raportach UB

Anna Grinzweig Jacobsson, „Na Marstrand” – przymusowi emigranci po antysemickiej nagonce w Polsce o początkach życia w nowym kraju

Janina Bielecka, Jan Krzysztof Bielecki, „W oczach matki. W oczach syna” – stan wojenny (1982) w Sopocie i Gdańsku – w dwóch dopełniających się opowieściach o życiu i konspiracji

Maka Cielecka, Guillaume Siemieński, „Placówka Tbilisi” – konflikt ze wspieraną przez Rosję Osetią Południową w relacji polsko-kanadyjskiego małżeństwa na placówce dyplomatycznej w Tbilisi

Numer do kupienia w księgarni KARTY

Informacje grantowe 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultur i, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury