Już niebawem część kolekcji Dariusza Baliszewskiego dostępna online!

piątek, 22 Grudnia 2023

Kończą się prace nad digitalizacją 20 tys. stron dokumentacji dotyczącej programu telewizyjnego „Rewizja Nadzwyczajna”.

Na kilka miesięcy przed śmiercią (zm. 10 sierpnia 2020), red. Baliszewski przyniósł do KARTY niewielką część swoich zasobów, a żonę Marię zobowiązał, by całość jego osobistego archiwum także trafiła do nas.

Kolekcja zawiera tysiące dokumentów z obszaru licznych podejmowanych przez red. Baliszewskiego tematów. Znajdują się wśród nich listy wielu widzów czy czytelników, którzy nierzadko okazywali się kluczowymi świadkami, mogącymi odpowiedzieć na zasadnicze pytania o przebieg ostatniego stulecia.

W 2023 roku pracowaliśmy nad cyfryzacją, zabezpieczeniem i udostępnieniem kolekcji. Obecnie kończą się prace nad digitalizacją jej części, która w lutym 2024 będzie dostępna w bazie zbioryspoleczne.pl

,,Cyfrowe Archiwum KARTY – digitalizacja i upowszechnienie archiwaliów z Kolekcji Dariusza Baliszewskiego.” Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Okres trwania projektu: 01.03.2023  31.12.2023

Informacje grantowe 

,,Cyfrowe Archiwum KARTY – digitalizacja i upowszechnienie archiwaliów z Kolekcji Dariusza Baliszewskiego”