Inwentarze spuścizny Stanisława Cata-Mackiewicza oraz 31 kolekcji fotograficznych dostępne online

piątek, 21 Grudnia, 2018

Zakończyliśmy realizację projektu obejmującego inwentaryzację wybranych zbiorów Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA. Dzięki niemu opracowana została kolekcja polityka i publicysty Stanisława Cata-Mackiewicza (1896-1966). Składa się na nią przede wszystkim korespondencja Cata-Mackiewicza, zarówno rodzinna, jak i z czytelnikami jego książek i artykułów oraz z okresu pełnienia funkcji premiera rządu RP w Londynie w latach 1955-56. Dopełniają ją m.in. dzienniki z lat 1913, 1915-16, 1919, zawierające komentarze polityczne o sytuacji Polski na arenie międzynarodowej.

Opracowane kolekcje fotograficzne charakteryzują się różnorodnością tematyczną. Najstarsze zdjęcia dokumentują życie społeczne na ziemiach polskich pod zaborami, zwłaszcza zaborem rosyjskim. Kilka kolekcji zawiera fotografie wykonane na Kresach Wschodnich II RP, m.in. we Lwowie, Kosowie Poleskim, Krzemieńcu, Horodence. Kolejna grupa to kolekcje dokumentujące losy Polaków podczas II wojny światowej (m.in. uwięzienie w niemieckich obozach jenieckich, szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego). W opracowanym zbiorze znajdują się także fotografie dokumentujące wydarzenia drugiej połowy XX wieku, w tym pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. 

Wszystkie kolekcje zostały zinwentaryzowane w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSA: osa.archiwa.org). Można je przeszukiwać przy użyciu wyszukiwarki. Ich inwentarze są dostępnej tutaj.

Z kolekcjami można także zapoznać się w czytelni Ośrodka KARTA.

Projekt: "Opracowanie spuścizny Stanisława Cata-Mackiewicza oraz unikatowych kolekcji fotograficznych z zasobu Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA" został dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu: "Wspieranie działań archiwalnych 2018".

Partnerzy 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych