Inwentarze kolekcji archiwalnych opracowanych w 2017 r. dostępne online

W grudniu 2017 roku Archiwum Ośrodka KARTA zakończyło realizację dwóch zadań:"Świadectwa oporu - działania archiwalne nad zasobami Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności" oraz Komitetu Helsińskiego" oraz Indywidualne zapisy historii – działania archiwalne dotyczące opracowania, zabezpieczenia i udostępnienia zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA”. !cut!

W ramach zrealizowanych zadań opracowano i zinwentaryzowano w Otwartym Systemie Archiwizacji:

1. 300 j.a. dokumentów oraz 545 kaset audio i video z kolekcji Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności".

2. 600 j.a. dokumentów z kolekcji Komitetu Helsińskiego w Polsce.

3. Trzy kolekcje dokumentowe (Wspomnienia i dzienniki Archiwum Opozycji, Zdzisław Najder, Ewa z Tarasiewiczów Stępniakowa) oraz siedem kolekcji fotograficznych.

Publikujemy inwentarze opracowanych kolekcji:

- Stowarzyszenie "Archiwum Solidarności" oraz Komitet Helsiński

- kolekcje: Wspomnienia i dzienniki Archiwum Opozycji, Zdzisława Najdera, Ewy z Tarasiewiczów Stępniakowej, kolekcje fotograficzne

 

Zadania zostało sfinansowane w 89,83%  i 89,76% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów państwowych.