Infrastruktura Kultury

Dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury zostanie wzmocniona infrastruktura Ośrodka KARTA (zmodernizujemy wewnętrzną sieć komputerową oraz zakupimy zestawy komputerowe i meble na potrzeby biblioteki naukowej OK).