III Nagroda KARTY - przedłużenie terminu nadsyłania kandydatur

wtorek, 21 Grudnia 2021

Ze względu na sytuację pandemiczną, zdecydowaliśmy o przesunięciu terminu Gali KARTY - wobec powyższego przedłużamy także czas na zgłoszenia kandydatur do Nagrody KARTY im. Katarzyny i Janusza Miernickich - do końca stycznia 2022. Wtedy też podamy nową datę finału.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i zapraszamy do przesyłania kolejnych zgłoszeń.

Ośrodek KARTA zwraca się do wszystkich osób, które towarzyszą jego działaniom, do swoich Przyjaciół, Partnerów, Sympatyków, członków Załogi KARTY, członków Klubu KARTY oraz wszystkich odbiorców działań KARTY – o zgłaszanie kandydatur do

III Edycji
NAGRODY KARTY IM. KATARZYNY I JANUSZA MIERNICKICH
ZA DZIAŁANIA NA RZECZ PAMIĘCI HISTORYCZNEJ, SŁUŻĄCE WSPÓLNOCIE OBYWATELSKIEJ

Nagroda zostanie przyznana osobie z Polski lub zagranicy, która w swojej aktywności, czynach, dokonaniach czy też w postawie kieruje się szeroko rozumianymi ideami i wartościami upowszechnianymi przez KARTĘ – za działania związane z przeszłością, służące jedności wspólnoty obywatelskiej lub przeciwstawiające się jej podziałom.

Działania te nie muszą być datowane w roku poprzedzającym wręczanie Nagrody.

Laureat/laureatka otrzyma Nagrodę w wysokości 30 tysięcy zł (brutto).

Zgłoszenia kandydatur prosimy przesyłać zgodnie z kwestionariuszem
umieszczonym na stronie karta.org.pl,
do 31 stycznia 2022, pod adresem: nagrodakarty@karta.org.pl.

Nagroda zostanie wręczona na uroczystej gali w Warszawie, w terminie podanym w późniejszym czasie.

Kapituła Nagrody Fundacji Ośrodka KARTA (FOK) w 2021 roku:
prof. Barbara Engelking – przedstawicielka Rady FOK
prof. Jerzy Kochanowski – przedstawiciel Rady FOK
Anna Stankiewicz – przedstawicielka Rady FOK
Zbigniew Gluza – prezes FOK – przewodniczący Kapituły
Katarzyna Górny – członkini Zarządu FOK
Magdalena Kornacka-Jaskulska – członkini Zarządu FOK
Agnieszka Knyt – przedstawicielka Zespołu KARTY
Alicja Wancerz-Gluza – przedstawicielka Zespołu KARTY – sekretarz Kapituły
Mirosław Supruniuk – laureat I Edycji Nagrody (2019)
Mariusz Sokołowski – laureat II Edycji Nagrody (2020)