III Nagroda KARTY im. Katarzyny i Janusza Miernickich

wtorek, 9 Listopada 2021

Ośrodek KARTA zwraca się do wszystkich osób, które towarzyszą jego działaniom, do swoich Przyjaciół, Partnerów, Sympatyków, członków Załogi KARTY, członków Klubu KARTY oraz wszystkich odbiorców działań KARTY – o zgłaszanie kandydatur do

III Edycji
NAGRODY KARTY IM. KATARZYNY I JANUSZA MIERNICKICH
ZA DZIAŁANIA NA RZECZ PAMIĘCI HISTORYCZNEJ, SŁUŻĄCE WSPÓLNOCIE OBYWATELSKIEJ

Nagroda zostanie przyznana osobie z Polski lub zagranicy, która w swojej aktywności, czynach, dokonaniach czy też w postawie kieruje się szeroko rozumianymi ideami i wartościami upowszechnianymi przez KARTĘ – za działania związane z przeszłością, służące jedności wspólnoty obywatelskiej lub przeciwstawiające się jej podziałom.

Działania te nie muszą być datowane w roku poprzedzającym wręczanie Nagrody.

Laureat/laureatka otrzyma Nagrodę w wysokości 30 tysięcy zł (brutto).

Zgłoszenia kandydatur prosimy przesyłać zgodnie z kwestionariuszem
umieszczonym na stronie karta.org.pl,
do 15 grudnia 2021, pod adresem: nagrodakarty@karta.org.pl.

Nagroda zostanie wręczona na uroczystej gali, w końcu stycznia 2022, w Warszawie.

Kapituła Nagrody Fundacji Ośrodka KARTA (FOK) w 2021 roku:
prof. Barbara Engelking – przedstawicielka Rady FOK
prof. Jerzy Kochanowski – przedstawiciel Rady FOK
Anna Stankiewicz – przedstawicielka Rady FOK
Zbigniew Gluza – prezes FOK – przewodniczący Kapituły
Katarzyna Górny – członkini Zarządu FOK
Magdalena Kornacka-Jaskulska – członkini Zarządu FOK
Agnieszka Knyt – przedstawicielka Zespołu KARTY
Alicja Wancerz-Gluza – przedstawicielka Zespołu KARTY – sekretarz Kapituły
Mirosław Supruniuk – laureat I Edycji Nagrody (2019)
Mariusz Sokołowski – laureat II Edycji Nagrody (2020)