„Historia Mówiona” w Krakowie i Małopolsce

W ramach projektu „Kraków 1939” zespół „Historii Mówionej” zamierza do końca 2009 roku nagrać 25 relacji biograficznych najstarszych mieszkańców miasteczek i wsi w województwie małopolskim. Nagrywane będą osoby, które w różny sposób doświadczyły początku wojny w Krakowie i na terenie województwa. !cut!

Pozyskana kolekcja nagrań zostanie udostępniona w Archiwum „Historii Mówionej” w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie oraz na stronach portalu internetowego audiohistoria.pl oraz www.mbc.malopolska.pl. Planowane są także spotkania edukacyjne, związane z prezentacją relacji nagranych w ramach projektu.
 
„Istotnym efektem, który zamierzamy osiągnąć, jest zainteresowanie mieszkańców Małopolski, a zwłaszcza młodzieży, tzw. historią bliską – historią miejsc i ludzi. Pragniemy obudzić w nich chęć poznawania przeszłości swoich rodzin, miejsc urodzenia, wychowania: ulicy, kamienicy, dzielnicy, a także uświadomić, jak ważne jest ona dla budowania ich tożsamości. 70. rocznica wybuchy wojny jest dobrą okazją do zainicjowania takiego projektu. Chcemy ją wykorzystać, by zapisać pamięć „zwykłych ludzi”, co pozwoli wydobyć znaczenie doświadczeń sprzed siedemdziesięciu lat. Z jednej strony chcielibyśmy przybliżyć wydarzenia 1939 roku, z drugiej – pokazać ich jednostkowe i społeczne konsekwencje. Kolekcja 25 nagrań, jaką chcemy zgromadzić, opracować i udostępnić, będzie więc znakomitym materiałem badawczym i edukacyjnym” – opowiada o założeniach i projekcie Maciej Melon z programu „Historia Mówiona”.