Edukacja i otwartość na dialog: debata o stosunkach polsko-ukraińskich w odniesieniu do przeszłości

środa, 18 Grudnia, 2019
Warszawa, Nowy Świat Muzyki, 17 grudnia 2019. Debata „Ciężar pamięci”. Od lewej: Zbigniew Gluza (Ośrodek KARTA), prof. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański), prof. Grzegorz Motyka (Instytut Studiów Politycznych PAN). Fot. Adam Kaliszewski

17 grudnia 2019 w Nowym Świecie Muzyki w Warszawie odbyła się polsko-ukraińska debata „Ciężar przeszłości. Co zaważyło na polsko-ukraińskich relacjach po XX wieku?”

Punktem wyjścia do dyskusji była publikacja „Polska–Ukraina: ciężar przeszłości”, podsumowująca blisko 30-letni dorobek kwartalnika historycznego „Karta” w opracowaniu kluczowych tematów ze wspólnej historii relacji w XX wieku. 

Spotkanie otworzyli przedstawiciele dyplomacji obu państw:

  • Jego Ekscelencja Andrij Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce
  • Jan Hofmokl, dyrektor Departamentu Wschodniego MSZ RP

W debacie udział wzięli:

  • prof. Igor Hałagida, Uniwersytet Gdański
  • prof. Grzegorz Motyka, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN
  • Piotr Tyma, prezes Związku Ukraińców w Polsce
  • Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA

Zaproszeni goście próbowali znaleźć wspólną odpowiedź na pytanie, wobec jakiej przeszłości Polacy i Ukraińcy stają dzisiaj Co rzutuje na współczesne postrzeganie Polaków przez Ukraińców i odwrotnie? Co robić z tym dziedzictwem historii? Odpowiedzi, choć z różnej perspektywy, były w zasadzie jednoznaczne: konieczne są dwa podstawowe punkty, których nie można zaniedbać: nieustanna edukacja i otwarty dialog. Podczas spotkania ogłoszono powstanie – dzięki inicjatywie Ośrodka KARTA – Fundacji Domu Wschodniego z siedzibą w pałacu w Mordach, jako miejsca międzynarodowej współpracy, prac dokumentacyjno-muzealnych i przestrzeni dialogu między narodami, w tym Polakami i Ukraińcami.

Warszawa, Nowy Świat Muzyki, 17 grudnia 2019. Debata „Ciężar pamięci”. Od lewej: Zbigniew Gluza (Ośrodek KARTA), prof. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański), prof. Grzegorz Motyka (Instytut Studiów Politycznych PAN). Fot. Adam Kaliszewski

Informacje grantowe 

Spotkanie dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach projektu „Polacy–Ukraińcy – wspólna droga do i od zapaści (w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej)”

Partnerzy spotkania: Ambasada Republiki Ukrainy w RP, Nowy Świat Muzyki, Fundacja Domu Wschodniego, Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Wschodniego

logo Ministerstwo Spraw Zagranicznych