Dzień Amerykański

wtorek, 26 Kwietnia 2022

cykl zdarzeń poświęconych historii relacji polsko-amerykańskich
Muzeum POLIN (Warszawa), 10 maja 2022 (wtorek)

Jednodniowy program, otwarty dla publiczności, objęty patronatem Ambasady USA w RP – realizowany w kontekście 40. rocznicy KARTY. Celem wydarzenia jest przedstawienie relacji polsko-amerykańskich w latach 1917–2022, w szczególności skupiających się na roli Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, wspieraniu demokratycznego wymiaru polskiej państwowości, a obecnie – obronie pokoju. Punktem odniesienia będą m.in.: Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych (1926), publikacja Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości (z głównym udziałem świadectw amerykańskich), przyjęcie Polski do NATO (1999), obecna wojna w Ukrainie.

Godz. 12.00 (przestrzeń wokół dachu synagogi) – uroczyste otwarcie Dnia Amerykańskiego

  • wystąpienia przedstawicieli współorganizatorów
  • prezentacja przesłania inauguracyjnego
  • Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA: ogłoszenie planu programu polsko-amerykańskiego 2022–26

PROGRAM OTWARTY DLA PUBLICZNOŚCI (wstęp bezpłatny):

Godz. 12.00–16.00 (wstęp do Muzeum POLIN – głównym wejściem od godz. 11.30)

– cykl równoległych zdarzeń:

BLOK „EDUKACJA DLA DEMOKRACJI”

Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność przybycia (uczestnicy indywidualni) lub kolejność zapisów (grupy zorganizowane).

Blok „Edukacja dla demokracji” oraz towarzyszące Wydarzenia otwarte zostały przygotowane we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych, Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta, Fundacją Kościuszkowską Polska, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programów edukacyjnych, Ośrodkiem Studiów Amerykańskich UW, Muzeum POLIN, Harvard Club of Poland, MIT (Massachusetts Institute of Technology) Club of Poland, Domem Spotkań z Historią oraz Narodową Agencją Wymiany Akademickiej.

Program spotkań (1 piętro):

Sala konferencyjna A:

• 12.00–12.45 Zuzanna Schnepf-Kołacz, Grzegorz Kołacz
Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych / Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States

• 13.00–13.45 prof. Paweł Frelik (OSA UW)
U.S. Witch Corps – o amerykańskich ideałach i kulturze zwanej kiedyś popularną / U.S. Witch Corps – American Ideals and Culture Previously Known as Popular

• 14.00–14.45 prof. Agnieszka Graff (OSA UW)*
Amerykańskie wojny kulturowe / The American Culture Wars
tylko dla osób pełnoletnich

• 15.00–15.45 dr Zachary Mazur (POLIN)
Dwie historie, jedna wielka postać: amerykańskie i europejskie wizje Wilsona / Two Histories, One Historic Figure: American vs. European Visions of Woodrow Wilson

Sala konferencyjna B:

• 12.30–13.15 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Turning nations into people – stypendia Programu Fulbrighta / Turning nations into people – Fulbright Program awards

prowadzenie:
Patrycja Donaburska, Starsza Specjalistka ds. Programów, doradczyni Education USA
Marta Mikłaszewicz – Absolwentka Fulbrighta
Courtney Blackington – Stypendystka Fulbrighta

• 13.30–14.15 Fundacja Kościuszkowska Polska
Fundacja Kościuszkowska – inwestycje w edukację i naukę w kontekście wyzwań przyszłości – programy stypendialne, grantowe i edukacyjne / The Kosciuszko Foundation – investment in education and science for challenging future – scholarship, grant and educational programs

prowadzenie:
Aleksandra Kujawska, Emilia Gromadowska

• 14.30–15.15 Harvard Club of Poland / MIT Club of Poland
Studia w USA / Study in the USA – panel;

Marta Byczkowska (MIT)
Agata Mazurowska-Rozdeiczer (Harvard)
Wojciech Walniczek (Harvard)
Robert Socha (Harvard) – moderator

Wydarzenia otwarte:

Audytorium:
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność przybycia

Godz. 14.00 – pokaz filmu Pułkownik House (film dokumentalny Discovery Channel, 45 min.)
Edward Mandell House to postać, której i Polska, i Europa ma wiele do zawdzięczenia. Był zaufanym doradcą amerykańskiego prezydenta Woodrowa Wilsona i przyjacielem Ignacego Jana Paderewskiego. Choć pozostawał w cieniu, miał olbrzymi wpływ na strategię polityczną Stanów Zjednoczonych w okresie I wojny światowej oraz po jej zakończeniu. Dzięki niemu na mapę powróciły takie państwa jak Polska, Serbia, Czechosłowacja i kraje nadbałtyckie. Obecnie House jest postacią niemal zapomnianą, mimo że jego wpływ na kształt Europy po I wojnie światowej był olbrzymi.

Godz. 14.50–15.35
Rola Amerykanów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości – panel z udziałem Jacka Stawiskiego (autora filmu Pułkownik House) i dr. Andrzeja Turkowskiego, redaktora książki Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości

prowadzenie:
dr Michał Przeperski (Muzeum Historii Polski)

Foyer Audytorium:

Godz. 12.00–16.00

• stanowiska informacyjne partnerów i organizatorów wydarzenia: Ambasada USA, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, Dom Spotkań z Historią, Fundacja Kościuszkowska Polska, Harvard Club of Poland, MIT Club of Poland, Muzeum POLIN, Ośrodek KARTA, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programów edukacyjnych, QWED, Dom Kultury Stare Babice i Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

• kiermasz wydawnictw dotyczących relacji polsko-amerykańskich, w tym prezentacja publikacji KARTY: Lobbyści, Kenneth Malcolm Murray Skrzydła nad Polską, Virgilia Sapieha Amerykańska księżna, Dorothy Adams Amerykańska Polka

• wystawa From Poland with Love, przygotowana we współpracy z Domem Spotkań z Historią, przedstawiająca historię stosunków polsko-amerykańskich po I wojnie światowej

• wystawa Babice Transatlantic Radio-Station, poświęcona jednej z głównych strategicznych inwestycji II Rzeczpospolitej, która powstała dzięki współpracy polsko-amerykańskiej

• wystawa i punkt dostępu do skomputeryzowanych danych Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin Wydarzeń, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej lub innych czynników niezawinionych przez Organizatora.

WYDARZENIA ZAMKNIĘTE (obowiązują zaproszenia):

Godz. 16.30–18.00 – „Racje demokracji – polsko-amerykańska debata o wspólnej obronie pokoju” – prowadzenie: Jacek Stawiski

Godz. 18.00 – wystąpienie Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Marka Brzezinskiego

Godz. 18.15–18.45 – wystąpienia przedstawicieli Partnerów

Godz. 19.00–19.30 – koncert muzyki jazzowej w wykonaniu duetu: Stan Breckenridge i Basia Gąsienica Giewont

Godz. 19.30 – bankiet

Organizator: Ośrodek KARTA
Współorganizatorzy: Ambasada Stanów Zjednoczonych, Muzeum POLIN
Główny partner wydarzenia: Raytheon Technologies
Partnerzy: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, Fundacja Kościuszkowska Polska, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, Dom Spotkań z Historią, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programów edukacyjnych, Harvard Club of Poland, MIT Club of Poland, QWED, Dom Kultury Stare Babice, Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, Solski Communications, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Główny patron medialny: TVN24, TVN24 BiS
Patroni medialni: Onet, „Polityka”, „Rzeczpospolita”

Partnerzy 
Załączniki