„Dysydenci. Nieuleczalnie nieposłuszni” Aleksandra Podrabinka wśród nominowanych do Nagrody AMBASADOR NOWEJ EUROPY

Nagroda AMBASADOR NOWEJ EUROPY przyznawana jest corocznie za najlepszą publikację wydaną w języku polskim, która w sposób nowatorski przedstawia historyczne procesy lub aktualne doświadczenia Europejczyków, obserwowane z poziomu relacji społecznych i aktywności obywatelskich, zachodzących w obszarach kultury, edukacji, polityki i gospodarki. !cut!  

W uzasadnieniu nominacji ksiązki "Dysydenci. Nieuleczalnie nieposłuszni" (tłum. Jerzy Szokalski, red.: Agnieszka Knyt) czytamy: „Opowieść Aleksandra Podrabinka wpisuje się w bogatą tradycję literackich świadectw radzieckiego aparatu represji. Podrabinek – podobnie jak wcześniej czynili to Aleksander Sołżenicyn, Warłam Szałamow i wielu innych – drobiazgowo i skrupulatnie prezentuje jego mechanizmy.  !cut! Motywem przewodnim jest radziecka psychiatria, wraz z jej wynalazkiem „schizofrenii bezobjawowej”. Autor prowadzi czytelnika przez meandry życia codziennego dysydentów w Związku Radzieckim, prezentuje postaci znane i nieznane, a także przedstawia ważne wydarzenia z punktu widzenia radzieckiego społeczeństwa obywatelskiego i ruchu obrońców praw człowieka. Książka uzupełnia już niezwykle bogatą skarbnicę źródeł i literatury historycznej tworzoną przez Ośrodek KARTA.”

Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się podczas międzynarodowego forum refleksji EUROPA Z WIDOKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ. To spotkanie bohaterów i kreatorów zmian, myślicieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy, reprezentujących różne generacje, dyscypliny i perspektywy. Wszystkich łączy wspólna troska o przyszłość Unii Europejskiej oraz ambicja skutecznego działania w graniczących z nią obszarach.

https://ksiegarnia.karta.org.pl/produkt/dysydenci/