Dyskusja "Afganistan - poligon świata. Polak w walce z sowieckim imperium w Afganistanie (1985-87)"

Serdecznie zapraszamy na dyskusję Afganistan – poligon świata. Polak w walce z sowieckim imperium w Afganistanie (1985–87). Punktem wyjścia będzie materiał opublikowany w najnowszym, 94 numerze „Karty”. !cut!