Digitalizacja dzienników z Kolekcji M. Ptaśnika, F. Szuster - Blicharskiej i W.E. Nowakowskiego

poniedziałek, 8 Lipca 2024

W ramach programu  „Kultura cyfrowa 2024” realizujemy projekt digitalizacji dzienników z Kolekcji M. Ptaśnika, F. Szuster - Blicharskiej i W.E. Nowakowskiego. Zostaną wykonane następujące prace:

1) digitalizacja dokumentacji aktowej, w sumie 159 j.a. 28 tys. stron,

2) selekcja zdigitalizowanych zbiorów pod kątem ustawy o ochronie danych osobowych i praw autorskich oraz umieszczenie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych w internecie.

Tytuł projektu: „Digitalizacja i udostępnienie dzienników z Kolekcji M. Ptaśnika, F. Szuster - Blicharskiej i W.E. Nowakowskiego”

Całkowita wartość projektu: 86 250 zł

Dofinansowanie: 68 000 zł

Data podpisania umowy: 20.05.2024

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.