Deklaracja Domu Wschodniego

poniedziałek, 20 Czerwca 2022

Deklaracja Domu Wschodniego

Oświadczenie osób, środowisk i instytucji podejmujących współdziałanie na rzecz Domu Wschodniego – idei pokojowego porozumienia społeczeństw Europy Wschodniej – w jego warszawskiej inauguracyjnej siedzibie – Witrynie, a docelowo w zespole pałacowo-parkowym w Mordach.

kliknij tutaj, aby przeczytać

Декларація Східноєвропейського дому

Заява осіб, інституцій та колективів, котрі погодилися задля порозуміння спільнот у Східній Європі співпрацювати на користь розбудови Східноєвропейського дому, що складається з двох частин: варшавський осередок – Вітрина та палацово-парковий комплекс у Мордах.

натисніть тут, щоб прочитати

Дэкларацыя Усходнееўрапейскага Дома

Заява асоб, супольнасцяў і ўстаноў, якія ажыццяўляюць супрацоўніцтва на карысць Усходнееўрапейскага Дома – ідэі мірнага паразумення паміж грамадствамі Усходняй Еўропы – у сваёй інаўгурацыйнай рэзідэнцыі ў Варшаве – Вітрыне, а ў канчатковым выніку ў палацава-паркавым комплексе ў Мордах.

націсніце тут, каб прачытаць

Дэкларацыя Восточноевропейскoгo Дома

Заявление людей, организаций и институтов, берущихся за совместную работу в Восточноевропейском доме, который воплощает собой идею мирного сосуществования народов Восточной Европы. Сегодня Восточноевропейский дом располагается в своей варшавской штаб-квартире — Витрине, а впоследствии разместится во дворцово-парковом ансамбле в Мордах.

нажмите здесь, чтобы прочитать